นายธีระเดช วิชัยกุล
บ.อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ จำกัด
44/1 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.0944629959

อุปกรณ์สำหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ