ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี

บจก.อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ

เลขที่บัญชี

565-2-06120-8

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี

นางสาวศิริวรรณ ทองคุ้ม

เลขที่บัญชี

402-711680-2

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี

นาย ธีระเดช วิชัยกุล

เลขที่บัญชี

980-6-22362-4

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี

นางสาวศิริวรรณ ทองคุ้ม

เลขที่บัญชี

571-0-20812-4

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี

นางสาวศิริวรรณ ทองคุ้ม

เลขที่บัญชี

034-7-09514-3

ธนาคารออมสิน

ชื่อบัญชี

นางสาว ศิริวรรณ ทองคุ้ม

เลขที่บัญชี

020384952196

แจ้งชำระเงินที่นี่

เบอร์โทร
094 462 9959

Adejgsm
เฟส

T2SShopTH
เพจ

อุปกรณ์สำหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี

บจก.อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ

เลขที่บัญชี

565-2-06120-8